การติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงผิวจราจร

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายนิพนธ์ วีระวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​