การบริการประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถ้ำพระ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน และ นายเรวัติ เขียวระยับ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ บริการน้ำและเครื่องดื่มเกลือแร่ ให้กับชุมชนถ้ำพระ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่ามอง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​