การพิจารณาคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย

นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชลัช จิรมติ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ในระดับจังหวัด ใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ให้การต้อนรับและร่วมงานในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 03-02-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​