การพ่นยาเพื่อเป็นการป้องกันแมลงมายังผู้อาศัยในชุมชน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบ้านในชุมชนถ้ำพระ ที่มีแมลงปีกแข็งจำนวนมากเข้ามาในบ้าน และดำเนินการพ่นยาเพื่อเป็นการป้องกันแมลงมายังผู้อาศัยในชุมชน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​