การรับรางวัลZERO WAST

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนางวารินทร์ สีน้ำเงิน ตัวแทนชุมชนดอนประดู่ รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ปี 2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 การับรางวัลในรูปแบบออนไลน์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • 03-12-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​