การส่งเสริมการตรวจโรคในตาและความผิดปกติทางสายตา

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตรวจโรคในตาและความผิดปกติทางสายตา แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ที่มีปัญหาทางสายตา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดให้มีการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุและอบรมเรื่องการดูแลถนอมดวงตา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 19-10-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​