การเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

พนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ภวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​