จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชน ถนนแยกดอนเจดีย์ - อุ่ยา ในวันที่ 12 เมษายน 2567

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​