กิจกรรมปลูกต้นตาลโตนด

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมใจปลุกต้นตาลโตนด ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 08.00

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​