กิจกรรมล้างลานหน้าพระบรมฯ

ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 05-11-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​