กิจกรรมเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับชมรมอาหารปลอดภัยฯ และโรงพยาบาลดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ในวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2567 ณ ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ ตลาดสดเมืองทอง ตลาดนัดวันอังคาร และอาหารริมบาทวิถีหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามโครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​