กิจกรรมเคลียบ้านสร้างบุญมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารเด็ก

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมเดินทงไปมอบสิ่งของบริสาคและเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี และมีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ตอบปัญหาชิงรางวัลเดี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการสร้างกระแสส่งเสริมให้รู้ถึงการคัดแยกขยะในบ้านต่อไป

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 26-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​