กิจจกรรมปลูกต้นไม้วันเทศบาล

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ร่วมจัดกิจกรรมในวันเทศบาล ปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-04-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​