จัดจ้างเรือนจำลอกท่อระบายน้ำ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ดูการลอกท่อระบายน้ำของเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่ชุมชนปราบไตรจักร ชุมชนไชยานุภาพ และหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ วันที่ 27 มีนาคา ถึง วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​