ซ่อมย่อยโครงการอพยพหนีไฟ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลซอย 2 (ซอยซีเจ) และจะทำการซ้อมใหญ่ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​