ดูแลการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ เนื่องจากมีฝนตกหนักในบริเวณตลาดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ดูแลการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ เนื่องจากมีฝนตกหนักในบริเวณตลาดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 26 กันยายน 2566

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​