ตรวจงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนไชยานุภาพ (หน้าป้อมตำรวจ)

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนไชยานุภาพ (หน้าป้อมตำรวจ) โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ป้อมตำรวจหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​