ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ นายเรวัติ เขียวระยับ เลขานุการนายกเทศมนตี และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง และบริการถอนฟันให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ และได้มอบเครื่องบริโภคให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ชุมชนถ้ำพระ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​