ธนาคารขยะ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมคัดแยกขยะกับชุมชน ในโครงการธนาคารขยะ ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​