บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสา ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2567 เวลา 08.00-12.00 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​