บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับปศุสัตว์ อำเภอดอนเจดีย์ บริการทำหมันสุนัขเพศผู้ 20ตัว เพศเมียจำนวน 5 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้จำนวน 30 ตัว เพศเมียจำนวน 15 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 70 ตัว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 150 ตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ศาลาสถิตยุทธการ

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 05-01-2023

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​