บริจาคสิ่งของตามโครงการเคลียร์บ้านสร้างบุญ ครั้งที่ 7 จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคตามโครงการเคลียร์บ้านสร้างบุญ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก และ มูลนิธิธรรมนุรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​