บริจาคสิ่งของตามโครงการคัดแยกขยะฯ

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมเดินทางมอบสิ่งของบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ในวันที่ 13 ก.6.65 ณ สถานเลื้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมง จังหวัดอ่างทอง วัที่ 15 ก.ย.65 ณ สถานเลื้ยงเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสวัดโบสถ์วรดิษฐ์ อำเภอป่าโมง จังหวัดอ่างทอง

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 15-09-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​