บายศรีสู่ขวัญหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญอาสาสมัครรุ่นที่ 135 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​