ประชาคมท้องถิ่น 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น ในวันอังคารที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​