ประชุมคณะกรรมการชุมชน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้กล่าวมอบนโยบายแก่คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกจากประชาชนจากชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​