ประชุมคณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมชุมชน เทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมประชุมคณะกรรมชุมชนและร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมพบปะในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​