ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​