ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นางวารินทร์ สีน้ำเงิน ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิกของกองทุน และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​