ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดดอนเจดีย์

คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์วัดดอนเจดีย์ ให้สวยงาม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​