ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสวนไทรวนาราม

คณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัดสวนไทรวนาราม พร้อมทั้งร่วมกันมัดธูปให้กับทางวัด โดยมี นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ วัดสวนไทรวนาราม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​