ผู้ตรวจราชการเยี่ยมชมผลงานฯของเทศบาลฯ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอดอนเจดีย์ และ
หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย การกำจัดและคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-04-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​