พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​