พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวนมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น.ณ พระบรมราชานุสนณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 18-01-2023

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​