พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุทธิศักดิ์ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ และพนักงาน เข้าร่วม ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุร

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 18-01-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​