พิธีวางพวงมาลาคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 0.800 น. ณ หน้าลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​