พิธีวางพานดอกไม้สด 18 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 18-01-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​