พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​