มอบสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านวังยาว

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยการนำของนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคเหลือใช้สภาพดี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-06-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​