รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ โครงการเคลียร์บ้านสร้างบุญ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จะดำเนินโครงการเคลียร์บ้านสร้างบุญ โดยลงพื้นที่รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี ตามชุมชนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 ในการนี้นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคุณนาย นางศุภักษร ชัยธนทรัพย์ ร่วมบริจาคในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​