รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในการก่อสร้างของกรมศิลปากรบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญญาฤิทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอดอนเจดีย์ นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอดอนเจดีย์ร่วมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในการก่อสร้างของกรมศิลปากรบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ให้การชี้แจงและทำความเข้าใจ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​