ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลดอนเจดีย์กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานตามแผนงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระหว่างเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในโครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน (Fix it Center) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง รายวิชา ช่างดอกไม้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​