ร่วมมือร่วมใจหยุดไวรัสโควิค-19

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล องค์กรรัฐ และประชาชน จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนลดการแพร่เชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อและช่วยควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งโรคอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติจนเป็นสุขนิสัย ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ตลาดสดเมืองทอง

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 16-03-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​