ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

คืนวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ได้มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ทำให้การระบายน้ำไม่ทันจึงเกิดน้ำท่วมขัง นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ นายเรวัติ เขียวระยับ เลขานุการนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​