วัดตรีวิสุทธิธรรม ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนข้าวสารเพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

วัดตรีวิสุทธิธรรม ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนข้าวสารเพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ร่วมกันแจกข้าวสารที่ได้รับการสนับสนุนในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​