วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสมาเทศบาล และพนักงาน ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​