วันชาติ 5 ธันวาคม 2566

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​