วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

24

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​