วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วม
ถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 9.00 น. ภาคค่ําเวลา 18.00 น. ณ หอประชุมอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-07-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​