วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาแะพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้า เวลา 8.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถาคค่ำ เวลา 18.00 น. ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​